gif
header image

Deca i mladi

Prepoznajte psihološke teškoće kod svog deteta, pomozite i sebi i njemu

 

Problemi

 

Koliko često ustajete noću jer Vaše dete ima problem umokravanja? Da li ima problem sa spavanjem? Možda Vam se čini da kasni u progovaranju, da je nespretno i da ne voli da se druži sa drugom decom? Da li se pribojavate polaska vašeg deteta u vrtić ili školu? Da li ste ponekad pomislili: „Mora da nisam dobar roditelj, osećam se loše, drugi roditelji sigurno nemaju ovaj problem!“. Možda se sve češće dešava da se Vaše dete vraća neraspoloženo iz škole ili vrtića, da se povlači i razvija strahove prema školi i vršnjacima…. ili počinje da biva agresivno… Sigurno se pitate kako da mu pomognete, naročito kada i Vi imate svoje teškoće.

Čeka Vas preseljenje, dobili ste drugo dete-teško se snalazite u novim okolnostima, ne znate kako da  saopštite detetu da roditelji više neće živeti zajedno i da ga čeka drugačije odrastanje…

Da li vas iscrpljuju stalne promene raspoloženja Vašeg deteta, od preteranog radovanja do ljutnje i neizmerne tuge? Koliko ste puta hteli da odustanete jer mislite da ste iscrpeli sve opcije? Osećate se bespomoćno!

Brinete zbog strahova Vašeg deteta! Da li se samo moje dete plaši mraka, novih poznanstava, neuspeha u školi, nastavnika, buba, vožnje kolima, visine…? Strahovi su brojni, ometaju moje dete u igri sa vršnjacima, u školi, dete se povlači, izbegava igru, šetnju, odlazak u školu….

Šta da radim kad završi osnovnu/srednju školu? Kako da ga usmerim ka optimalmom izboru budućeg školovanja i profesije? Kako da budem bolji roditelj?

Ako ste roditelj dece sa teškoćama u razvoju, koliko ste puta ste pomislili: „ Zašto se meni ovo dešava, ne mogu to da prihvatim!! Gde da idem, kome da se obratim? Strah me je! Šta treba da znam i razumem da mu budem oslonac i podrška?

 

Rešenja

 

Svako dete, adolescent i odrasla mlada osoba, bez obzira na teškoće sa kojima se suočava, može da ostvari svoj puni potencijal, uz ljubav, negu i zaštitu roditelja ili staratelja i uz pravovremenu i adekvatnu stručnu pomoć. U psihijatrijskoj i psihoterapeutskoj ordinaciji ProAnima centar  funkcioniše Tim za decu i adolescente koji Vam može pomoći da savladate sve teškoće koje imate tokom razvoja i odrastanja Vašeg deteta. Naš tim sprovodi širok spektar aktivnosti u savladavanju ovih teškoća sa posebnim  akcentom na razvijanju svesti o važnosti svakog trenutka, pravovremenom prepoznavanju i pružanju podrške deci i roditeljima.

 

TIM ZA POMOĆ DECI I ADOLESCENTIMA

 

TIM ZA PROCENU I RAD SA DECOM UZRASTA DO 12 GODINA

 

Tim čine dečiji psihijatar, psiholog, defektolog i medicinska sestra koji pružaju pomoć i podršku u okviru PSIHODIJAGNOSTIKE, SAVETOVANJA, PSIHOTERAPIJE

Procena našeg Tima obuhvata procenu psihomotornog razvoja i aktuelnog nivoa funkcionisanja  deteta (psihodijagnostika) kako bi se kreirao i sproveo program za podsticanje i stimulaciju razvoja. Otvaraju se brojne važne teme, kao što su komunikacija, vaspitni stilovi, vrste podrške, načini rada sa decom i aktuelni problemi koji se sprovode kroz personalizovane programe (individualni program prilagođen svakom detetu pojedinačno)

 

Psihodijagnostika

 

 • procena psihomotornog razvoja beba i dece do 3 godine (razvojne skale)
 • procena intelektualnog i emotivnog funkcionisanja dece od 4 – 16 godina
 • procena intelektualnog funkcionisanja i procena ličnosti odraslih

 

Savetovanje i psihoterapija

 

 • razvojne promene (rođenje bebe, polazak u vrtić,školu, prvo odvajanje, rođenje brata/sestre…)
 • životne krize (preseljenje, razvod, smrt člana porodice, bolest…)
 • različiti problemi kod deteta koji ometaju svakodnevno funkcionisanje (strahovi, fobije, mokrenje u krevet, školski neuspeh, sukobi sa vršnjacima, neraspoloženje, povučenost, agresivno ponašanje….)

 

 1. Prepoznavanje teškoća i podsticanje psihomotornog razvoja
  (Namenjeno deci sa razvojnim teškoćama – kašnjenje u govoru, kašnjenje u motornom razvoju, disfazije, mentalne retardacije, oštećenje sluha…..)
 1. U susret razvojnim fazama – upoznavanje i prevazilaženje raznih faza u razvoju deteta, razvijanje dečijih i roditeljskih snaga i veština
  (Namenjeno roditeljima i deci uzrasta 3 – 12 godina)
 1. U susret novom članu porodice i roditeljstvu
  (namenjeno porodicama koje planiraju roditeljstvo ili očekuju bebu)

 

Organizujemo dečije radionice sa ciljem razvoja emocionalnih I socijalnih veština kod Vašeg deteta (kako da izrazi svoja osećanja I potrebe, kako da se oseća dobro u odnosima sa vršnjacima, roditeljima, odraslima…), kao i radionice za roditelje.

Ukoliko Vaše dete ima teškoće u savladavanju školskog ili akademskog gradiva, Tim pruža podršku učenju, uz rad na razvoju pažnje, motivacije i jačanju samopouzdanja. Takođe, u  ProAnima centru pomažemo deci koja imaju školsku ili bilo koju drugu vrstu fobije i straha (strah od životinja, visine, drugih ljudi, lifta..) pomoću posebne metode koja je efikasna u rešavanju ovih teškoća – psihoterapija u  virtuelnoj realnosti.

 

TIM ZA PROCENU I RAD SA ADOLESCENTIMA I MLADIM ODRASLIMA DO 25 GODINA

 

Tim čine dečiji psihijatar, psiholog, defektolog i medicinska sestra koji pružaju pomoć i podršku u okviru PSIHODIJAGNOSTIKE, SAVETOVANJA, PSIHOTERAPIJE

Ukoliko Vaše dete ima teškoće  koje sa sobom nosi period adolescencije, uz pomoć  našeg Tima naučite da bolje razumete specifičnosti adolescentnog perioda i posebnosti sopstvenog deteta u ovoj razvojnoj fazi. Tim može pružiti pomoć Vašem detetu nakon završene osnovne ili srednje škole u vidu usmeravanja ka optimalnom izboru daljeg školovanja i buduće profesije.

 

Psihodijagnostika

 

 • procena adolescenata sa različitim psihološkim problemima i psihopatološkim stanjima. Procena se radi u cilju kreiranja individualno specifičnog terapijskog plana koji zatim realizuju članovi tima prema potrebama i kapacitetima adolescenta.
 • Psihološka procena sposobnosti, interesovanja, motivacionih osobina i radnih performansi adolescenata viših razreda osnovne škole u cilju profesionalne orijentacije.
 • Psihološka procena sposobnosti, ličnosti i interesovanja adolescenata srednjoškolskog i starijeg uzrasta u cilju profesionalne orijentacije.

 

Savetovanje i psihoterapija

 

U cilju sveobuhvatne podrške, Tim sprovodi individualnu psihotrapiju adolescenata I mladih odraslih, grupne psihodramske radionice, grupe podrške roditeljima kroz interaktivni rad. Individualni psihološko-savetodavni i psihoedukativni rad sa roditeljima zdravih adolescenata, adolescenata sa hroničnim problemima fizičkog zdravlja, mladih u adolescentnoj krizi ili sa mentalnim poremećajima.

Profesionalna podrška Tima za decu i adolescente omogućuje roditeljima da:

 1. bolje razumeju razvojne specifičnosti sopstvenog deteta u ovim  fazama života
 2. nauče kako da komuniciraju sa svojim detetom, uspostave i održe pozitivan emocionalni odnos kao i ulogu pozitivnog autoriteta
 3. razrešavaju konkretan problem ili probleme koje imaju u odnosima sa detetom
 4. ojačaju subjektivni osećaj kompetentnosti u roditeljskoj ulozi i prevladaju bolna osećanja krivice, bespomoćnosti i straha

 

 

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE


ordinacija je preseljena na
novu lokaciju
u ulici Serdar Jola 17a
(Dedinje, Beograd)
.


U slučaju da vam je potrebna
pomoć za pronalaženje ordinacije,
molimo vas da nas pozovete
na 011/2444-5-44 ili 064/046-7422


Radno vreme:
Radnim danima od 09.00 do 20.00h
Subotom od 10.00 do 15.00h