gif
header image

DR KOLJA KONTIĆ

specijalista psihijatrije, REBT savetnik i EMDR psihoterapeut

Dr Kolja Kontić ima višegodišnje kliničko iskustvo u radu sa  odraslima i starijim adolescentima u rešavanju problema iz domena afektivnih poremećaja (depresije), poremećaja ishrane, anksioznih poremećaja (panični poremećaj, socijalna fobija, izolovane fobije), psihosomatskih poremećaja,  i drugih anksioznih poremećaja povezanih sa stresom i traumatskim životnim iskustvima.

Dr Kolja Kontić se edukovao iz REBT-a (Racionalno emotivno bihejvioralne terapije) i stekao zvanje REBT savetnika pri Albert Elis Institutu u Beogradu, takođe je licencirani EMDR terapeut, a od 2017 god. ima zvanje EMDR Practitioner, evropske EMDR asocijacije. Višegodišnje kliničko iskustvo stekao je radeći u bolnici za psihijatriju KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“. Autor je više radova i članaka iz oblasti anksioznih i sa traumom povezanih poremećaja.

U psihijatrijskoj i psihoterapijskoj ordinaciji Pro Anima Centar u svom radu koristi psihofarmakoterapiju i psihoterapijske tehnike. Klijentima pomaže u savladavanju i prevazilaženju teškoća svakodnevnog života koristeći tehnike kognitivno bihejvioralne i EMDR psihoterapije.