gif
header image

SOMATIZACIONI POREMEĆAJ

Mirjana, 35 godina, srednjeg obrazovanja, udata, majka dva deteta, nezaposlena;

.

Dg. Somatizacioni poremećaj

 

 

Mirjana je prvi put pregledana od strane psihijatra tokom (boravka u bolnici) na odeljenju Interne medicine, gde se ispitivala i lečila treći put tokom poslednjih godinu dana, zbog brojnih telesnih smetnji. Tegobe pacijentkinje su počele pre oko tri godine izrazitom malaksalošću, nestabilnošću i poremećajem ravnoteže, osećajem trnjenja i slabosti u ekstremitetima.

Pored ovih tegoba često je imala i osećaj nedostatka vazduha, bolove i stezanje u grudima, lupanje srca, ponekad mučninu i nagon na povraćanje. Žalila se da ne može da ustane iz kreveta zbog različitih telesnih senzacija i iscrpljenosti koji su je ponekad u potpunosti onesposobljavali. Svi ovi simptomi su se smenjivali, bili prisutni u većoj ili manjoj meri.

Tokom ove hospitalizacije, kao i tokom prethodnih, uzrok njenim tegobama nije utvrđen. Pored ispitivanja na odeljenju, između hospitalizacija uradila je i brojne druge analize uključujući ultrazvučne preglede, analize hormona, i neke složene i skupe dijagnostičke procedure (EMNG, CT i NMR). Promenila je brojne doktore različitih specijalističkih grana i jako je ljuta na njih jer joj niko nije postavio dijagnozu.

Porodičnu situaciju opisuje kao skladnu, za odnose sa suprugom kratko navodi da su jako dobri, dok na potpitanja nije u stanju da odgovori, jer ima teškoću da opiše svoje emocionalne probleme i emocionalne doživljaje. Prvi simptomi javili su se tokom jedne noći kada je mislila da boluje od neke teške bolesti zbog čega je otišla u Urgentni centar, gde je zadržana na ispitivanju. Ni tada, kao ni kasnije, nije utvrđeno telesno oboljenje, niti telesni uzrok tegobama.

Doktori bi najčešće uradili pregled i dijagnostičke procedure, na osnovu kojih bi utvrdili da je pacijentkinja zdrava i to joj i saopštili. S obzirom na to da se ona nije dobro osećala, ti zaključci su je zbunjivali i ljutili, a istovremeno je i dovodila u pitanje stručnost doktora i često ih menjala, odlazila od jednog do drugog, ispitivala simptome, ali nije dobila potvrdu da su simptomi znak nekog oboljenja.

Tokom psihoterapijskog rada, ispostavilo se da pacijentkinja ima bračne probleme. U odnosu sa suprugom osećala se zapostavljeno i odbačeno, a sama je bila okupirana sumnjama u svoju privlačnost. Suprug je imao brojne vanbračne avanture za koje je pacijentkinja znala, u više navrata ga je napuštala, ali se uvek vraćala „zbog dece“. Pacijentkinja je uspela da poveže emocionalne teškoće s telesnim simptomima posle više meseci psihoterapijskog rada i uz psihofarmakoterapiju.

Pacijentkinja je naučila da prepozna svoja emocionalna stanja i da ih povezuje s pojavom telesnih doživljaja, te su se oni postepeno gubili. Strah koji je ranije pratio telesne doživljaje se umanjio, a sa njim i potreba za stalnim započinjanjem novih medicinskih ispitivanja. Spoznala je obrazac po kojem se odvijaju problemi sa suprugom, za koje je shvatila da postoje od samog početka braka.

 

 

Dg. SOMATIZACIONI POREMEĆAJ

 

 

U osnovi somatizicionog poremećaja je višestruko, povratno, učestalo prisustvo fizičkih simptoma, zbog kojih osoba trazi pomoc lekara, stalno se pregleda, i ispituje i podvrgava se brojnim dijagnostickim procedurama. Na tim pregledima, kod lekara telesne medicine, uzrok ostaje nepoznat, a pacijenti dobijaju poruku da su zdravi. Ovakve konstatacije ih zbunjuju, nezadovoljni su, ne veruju lekarima jer oni osecaju telesni simptom, zbog kog su zabrinuti. Kod ovog poremecaja je jedan ili više telesnih simptoma u osnovi psihičkog poremećaja.

 

Zajednička karaktristika je uverenje osobe da boluje od neke somatske bolesti koja joj još uvek nije dijagnostikovana, praćeno stalnim zahtevima za novim i ponovnim medicinskim ispitivanjima i pored negativnih rezultata i razuveravanja lekara. Neke od osoba su čak bile podvrgnute i nepotrebnim operacijama.
Somatizacija je najčešće odgovor na različite psihosocijalne uzroke stresa, neprijatne događaje ili nepovoljne životne okolnosti, u koje se osoba značajno ulaže i koje nije u stanju da uspešno savlada.

Osnovu somatizacionog poremećaja čini pogrešna interpretacija uobičajenih telesnih senzacija, odnosno njihovo prenaglašavanje, strah i povezivanje sa ozbiljnim somatskim bolestima. Poremećaj je češći kod žena nego kod muškaraca i obično počinje u ranom odraslom dobu.
.
Telesni simptomi ili senzacije koje doživljava osoba mogu biti vezani za bilo koji sistem tela ali su najčešći: kardioloski ( osecaj stezanja u grudima, lupanja srca, preskakanja, leprsanja, i razne vrste nelagodnosti u grudima); stomacni (bol, podrigivanje, povraćanje, mučnina…); kožne reakcije (svrab, žarenje, utrnulost, osetljivost..). Ono što je takođe česta pojava su razlicite urogenitalne, menstrualne i seksualne tegobe.
.

Pored preokupiranosti datim telesnim senzacijama ili simptomima, utroška najvećeg dela vremena na razmišljanje o njima i pokušaja da se pronađe tretman koji će ih u potpunosti otkloniti, najčešće se javlja i većina navedenih promena u funkcionisanju: povlačenje iz socijalne sredine, gubitak energije za obavljanje i svakodnevnih rutinskih aktivnosti, opadanje seksualne želje, korišćenja različitih medikamentnoznih sredstava, upadljiva anksioznost povodom sopstvenog zdravlja, izbegavanje svakog oblika fizičke aktivnosti, nerealisticni zahtevi prema drugim osobama, najčešće u pogledu pružanja podrške ili zajedničkog odlaska kod lekara, razdražljivost. Neretko somatizacioni poremećaj može voditi i pojavi drugih psihičkih tegoba, od kojih se najčeće pojavljuju depresija, anksiozni poremećaj ili poremećaji ishrane.
.
Da bi se ustanovio somatizicioni poremećaj moraju biti zadovoljeni sledeći kriterijumi:
.
  •  Postojanje višestrukih i promenljivih fizičkih simptoma za koje nije pronađeno adekvatno fizičko objašnjenje, ili postoji fizicko oboljenje, ali su tegobe prenaglasene
  •  Uporno odbijanje mišljenja lekara da ne postoji fizičko objašnjenje simptoma
  • Narušena funkcionalnost na ličnom, porodičnom, socijalnom i profesionalnom planu, što se može pripisati samoj prirodi simptoma.

.

Stručni tim Pro Anima centra se već godinama uspešno bavi otkrivanjem ovog poremećaja, terapisjkim delovanjem i pomaže u otklanjanju uzroka somatizicionog poremećaja. Prepoznajte simptome i reagujte na vreme kako bi se Vama ili Vašim najbližima što pre povratio kvalitet života.
.
.
.
Pro Anima Centar Tim