gif
headerbkg

Psihoterapija

Psihoterapija je proces koji se sprovodi sa jasno definisanim ciljevima kod osoba koje su svesne potrebe za stručnom pomoći, motivisane da na iskren i otvoren način govore o svojim problemima, razmišljanjima, dilemama.

Osnov psihoterapije je odnos poverenja i pozitivnih očekivanja između klijenta i terapeuta. Osnovni cilj psihoterapije je razvoj ličnosti, upoznavanje sa potisnutim emocijama, otklanjanje ili smanjivanje tegoba, patnje, suzbijanje straha, napetosti i pronalaženje adekvatnijih načina za prevazilažnje stresnih situacija. U psihijatrijskoj i psihoterapijskoj ordinaciji Pro Anima centar primenjuju se sledeće vrste psihoterapija: psihoanalitička psihoterapija, grupna analitička psihoterapija, kognitivno-bihejvior psihoterapija, EMDR psihoterapija, REBT, psihodrama, sve vrste savetovanja, suportativna psihoterapija, partnerska, bračna i porodična psihoterapija, dečija i adolescentna psihoterapija.

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE


ordinacija je preseljena na
novu lokaciju
u ulici Serdar Jola 17a
(Dedinje, Beograd)
.


U slučaju da vam je potrebna
pomoć za pronalaženje ordinacije,
molimo vas da nas pozovete
na 011/2444-5-44 ili 064/046-7422


Radno vreme:
Radnim danima od 09.00 do 20.00h
Subotom od 10.00 do 15.00h