gif
headerbkg

Psihoedukacija

Psihoedukacija se primenjuje u radu sa klijentima i članovima njihove porodice, sa ciljem da se i jedni i drugi bolje upoznaju sa uzrocima bolesti, da je razumeju, prihvate, nauče da je prepoznaju i spreče pogoršanje, čime aktivno utiču na tok bolesti i lečenja.

U psihijatrijskoj i psihoterapijskoj ordinaciji ProAnima centar stručni tim sprovodi savetovanja, psihoedukativne i rehabilitacione programe koji pomažu klijentima da savladaju bolest i postanu partneri lekarima, šireći svoja polja delovanja i doprinoseći boljem kvalitetu života. Nakon završenih programa, učesnici nastavljaju susretanja, razmene iskustva i savetovanja kroz grupe samopomoći.

VAŽNA INFORMACIJA


Poštovani, ordinacija neće raditi od 31.12. do 11.01. 2021. godine.


Vaš Pro Anima centar