gif
headerbkg

Psihodijagnostika

Psihodijagnostika podrazumeva dijagnostičku procenu uz korišćenje svih dostupnih, savremenih psihijatrijsko/psiholoških sredstava. Psihijatrijski intervju, psihološko  testiranje (psihološko ispitivanje, psihološka procena) su izrazi koji se često koriste umesto termina psihodijagnostika. Psihijatrijski strukturisani intervju, klinička procena, podaci od članova porodice, psihijatrijsko/psihološki upitnici, i druga savremena dijagnostička sredstva su neke od dijagnostičkih metoda koje primenjujemo u psihijatrijskoj i psihoterapijskoj ordinaciji Pro Anima Centar.

Psihodijagnostika

Ciljevi

Ciljevi ovakve procene su raznovrsni – od procene trenutnog psihičkog funkcionisanja, indikacija za farmakoterapiju (lekove), procene osobina, intelektualnih sposobnosti, podobnosti  i kapaciteta za psihoterapiju, do procene efekata primenjene psihoterapije i farmakoterapije, psihoterapije, psihosocijalne terapije (lečenje). U centru se vrši dijagnostika i lečenje dece, adolescenata, odraslih i starih lica.

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE


ordinacija je preseljena na
novu lokaciju
u ulici Serdar Jola 17a
(Dedinje, Beograd)
.


U slučaju da vam je potrebna
pomoć za pronalaženje ordinacije,
molimo vas da nas pozovete
na 011/2444-5-44 ili 064/046-7422


Radno vreme:
Radnim danima od 09.00 do 20.00h
Subotom od 10.00 do 15.00h