gif
header image

Ordinacija

Pro Anima Centar je psihijatrijska i psihoterapijska ordinacija koja Vam nudi otvorenost, pristupačnost, diskreciju i savremenost. Aktuelni princip zakazivanja podrazumeva da se pregled, seansa ili kontakt bilo kog oblika zakazuje telefonskim putem ili putem email-a.

 

Inicijalni interviju, u trajanju od 60 minuta, otvara pitanje odluke o nastavku lečenja, dijagnostičkim procedurama, konsultativnim pregledima. Ponekad je za postavljanje dijagnoze i pravljenje detaljnog terapijskog plana potrebno dve do tri seanse.

Takođe, Tim je u mogućnosti da Vam ponudi internet komunikaciju, psihoterapiju uz pomoć savremenih informacionih tehnologija, a uprkos Vašim otežavajućim okolnostima, prostornoj distanci ili fizičkoj onemogućenosti.

Ne zaboravite da ste Vi u ulozi najvažnije karike u lancu sopstvenog lečenja i promene.

U Pro Anima Centru se mogu zbrinuti osobe sledećih starosnih kategorija – deca i mladi, odrasli i stari.

 

DECA I MLADI

 

 • svi oblici razvojnih poremećaja
 • emocionalni poremećaji
 • poremećaji ponašanja
 • teškoće u učenju-savladavanje zahteva školovanja
 • adolescentna kriza
 • poremećaji ishrane (anoreksija i bulimija)
 • savladavanje teškoća i izazova odrastanja
 • problemi roditeljstva i savetovanje roditelja
 • pomoć u izboru zanimanja-profesionalna orijentacija

 

ODRASLI

 

 • svi oblici depresija
 • anksiozni poremećaji-fobije (specifične, socijalna, agorafobija), panika, panični poremećaj, opsesivno-kompulsivni poremećaj, dismorfofobija, akutna reakcija na stres, posttraumatski stresni poremećaj
 • psihosomatski poremećaji-telesni poremećaji izazvani stresom, hipohondrija
 • psihotični poremećaji (shizofrenija, bipolarni afektivni poremećaj, reaktivna psihotična stanja i drugi)
 • svi poremećaji izazvani teškoćama u prilagođavanju na nove životne izazove (problemi na poslu, odvajanje, razvod, bolest, penzionisanje, promene mesta boravka, promene radnog mesta ili zahteva radnog mesta, emocionalni gubitak-tugovanje, partnerski problemi, bračni problemi…)
 • savetovanje u vezi sa negom (obololelog člana porodice od mentalne ili telesne bolesti)
 • psihološko testiranje
 • testiranje za tuđu negu i pomoć, za porodičnu i invalidsku penziju
 • procena radnih sposobnosti
 • autogeni trening

 

STARI

 

 • poremećaji izazvani starenjem
 • demencije
 • kognitivni poremećaji
 • pomoć, savetovanje i podrška članovima porodice obolelih
 • svi oblici depresije, anksiozni i psihotični poremećaji kod starih

Terapija se obavlja individualno, grupno i porodično/partnerski.

U centru primenjujemo sve oblike opservacije i dijagnostike uz primenu neophodnih oblika farmakoterapije (oralno i parenteralno – injekcije, infuziona terapija, depo terapija) i psihoterapije.

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE


ordinacija je preseljena na
novu lokaciju
u ulici Serdar Jola 17a
(Dedinje, Beograd)
.


U slučaju da vam je potrebna
pomoć za pronalaženje ordinacije,
molimo vas da nas pozovete
na 011/2444-5-44 ili 064/046-7422


Radno vreme:
Radnim danima od 09.00 do 20.00h
Subotom od 10.00 do 15.00h