gif
header image

Transkranijalna Magnetna Stimulacija

rTMS

rTMS – Transkranijalna Magnetna Stimulacija

 

Repetitivna Transkranijalna Magnetna Stimulacija (rTMS) je klinički značajan i efikasan metod u terapiji brojnih psihijatrijskih i neuroloških poremećaja. Transkranijalna magnetna stimulacija je veoma bezbedna, bezbolna, bez neželjenih efekata, veoma komforna za pacijenta. Neinvazivna je, ne zahteva anesteziju.

 

 

Transkranijalna magenta stimulacija (TMS) je neuromodulatorna tehnika koja modulira i stimuliše aktivnost neurona. Ova tehnika indukuje promene u aktivnosti nervnih ćelija primenom repetitivnog i promenljivog magnetnog impulsa, velikog intenziteta u magnetnim pulsevima.

Ponavljanje stimulacije,  dovodi  do izmene  neuralnih elemenata u moždanoj kori čime se poboljšava funkcionisanje pojedinih moždanih regiona. Stimulacijom različitih regiona mozga, možemo imati efekte kod različitih psihijatrijskih i neuroloških poremećaja.

 

Tretman nema značajne nuzefekte. Neželjeni efekti su skoro zanemarljivi  ukoliko se pravilno poštuju indikacije, kontraindikacije, način primene i uputstva proizvođača. Neki pacijenti izveštavaju o veoma blagoj nelagodnosti, glavobolji ili mučnini nakon tretmana, koji spontano prolaze posle nekoliko sati.

 

Za vreme tretmana, magnetni impulsi putem sonde kola je na spoljnoj površini glave stimulišu nervne ćelije u delovima mozga koji tretiramo. Ponavljana stimulacija ovih delva mozga ima  dugotrajni efekat kod pacijenata koji boluju od različitih psihijatrijskih i neuroloških poremećaja.

 

Magnetnim impulima stimulišemo najznačajniju tačku, i moduliramo njenu aktivnost, što će posledično dovesti do moduliranja aktivnosti u drugim cerebralnim zonama. Na taj način TMS fokalno i selektivno modulira moždanu aktivnost u širim zonama, i praktično u celom  umreženom sistemu mozga. Drugim rečima, stimulišući fokalnu tačku rTMS-om možemo modulirati ceo cerebralni mrežni sistem koji je u vezi sa psihijatrijskim ili neurološkim  poremećajima za koje je ova metoda indikovana. Ovakvom stimulacijom dolazi do poboljšanja depresije ili nekog drugog poremećaja, bez ikakvog sistemskog delovanja i sistemskih neželjenih efekata, za razliku od neželjenih efekata koji  mogu biti udruženi sa drugim terapijama. Posebno je značajan metod lečenja kod pacijenata rezistentnih na primenjene antidepresivne medikamente, ili pacijenata koji izražavaju netoleranciju na lek. Metoda je zvanično odobrena od strane Američke agencije za hranu i lekove (FDA), kao i od strane Evropske agencije za lečenje depresivnog poremećaja. U toku su brojna istraživanja i kliničke studije koje pokazuju njenu efikasnost  i kod drugih psihijatrijskih i neuroloških poremećaja.

 

 

 

 

 

Indikacije za primenu rTMS

 

 • Depresivni poremećaj
 • Anksiozni poremećaji
 • Posttraumatski stresni poremećaj
 • Opsesivnokompulsivni poremećaj
 • Konverzivno disocijativni poremećaji
 • Hronični bolni sindromi (psihogeni bol,neuropatski bol, fibromialgija, migrenozni bol)
 • Poremećaji ishrane
 • Profilaksa migrenskih napada
 • Motorni i psihološki deficit kao posledica moždanog udara
 • Vokalni i motorni tikovi (touretizam)

Transkranijalni magnetni stimulator, koji  koristimo u Pro Anima Centru,  je proizveden u  renomiranoj kompaniji MagVenture, u Danskoj, u skladu sa najsavremenijim principima dobre proizvodne prakse, i poseduje sve potrebne dozvole i sertifikate prema propisima Agencije za lekove Evropske Unije (CE),  Američke agencije za hranu i lekove (FDA) i Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Urađene su brojne kliničke studije koje potvrđuju efikasnost i bezbednost ove metode kod lečenja depresije i drugih psihijatrijskih i neuroloških poremećaja.

 

Ukratko o rTMS

 

 • Alternativa antidepresivnim lekovima
 • Magnetni impulsi u serijama stimulusu mozak
 • CE i FDA dozvoljen za lečenje Depresivnog poremećaja
 • Bezbolan, neinvazivni tretman-bez anestezije, velike efikasnosti
 • Bez značajnih nuzefekata
 • Najčešći neželjeni efekti rTMS su blaga nelagodnost i glavobolja slabog intenziteta koje se spontano povlače posle nekoliko sati
 • Bez negativnih uticaja na kognitivno funkcionisanje
 • Pacijenti mogu da nastave sa dnevnim aktivnostima odmah posle tretmana
 • Može se koristiti sa ili bez antidepresiva (prema proceni ordinirajućeg lekara)
 • Može se koristiti u ambulantnim uslovima
 • Potrebna je terapija održavanja (jedan put mesečno, ili jedanput u tri/šest meseci)