gif
headerbkg

Prevencija

Brze društvene promene, otuđenje čoveka od čoveka, sve veći zahtevi, svakodnevni pritisak i očekivanja  sa kojima se suočava savremeni čovek pred nas stavljaju brojne izazove u sprečavanju bolesti. U ovom kontekstu, u psihijatrijskoj i psihoterapijskoj ordinaciji Pro Anima Centar pokušavamo da budemo deo psihijatrije po meri čoveka, porodice i zajednice i naglasimo važnost PREVENCIJE bolesti.

Izloženost svakodnevnom stresu, kako akutnom tako i hroničnom, suočava nas sa stalnim psihološkim pritiscima i slabljenjem prirodnih resursa. Kako stres ne možemo izbeći, u psihijatrijskoj i psihoterapijskoj ordinaciji Pro Anima Centar Vam možemo pomoći da naučite da se borite sa njim. Omogućavamo Vam  da uz pomoć stručnog tima, kroz različite savetodavne, psihoterapijske i relaksacione tehnike jačate mehanizme u borbi protiv stresa, savladate svoje strahove, konflikte i naučite nove načine za prevazilaženje životnih teškoća.