gif
headerbkg

Psihofarmakoterapija

Primena lekova u terapiji psihijatrijskih poremećaja, ali i somatskih (telesnih) tegoba nastalih kao posledica psihogenih (emocionalnih) faktora, često je neophodan korak tokom terapije. Lekovi se primenjuju u određenoj fazi bolesti ili tokom čitavog lečenja u kontinuitetu. Psihofarmaci (lekovi) igraju veliku ulogu u borbi sa simptomima bolesti, a isto toliko su važni i tokom održavanja postignutog poboljšanja ili sprečavanja novog pogoršanja bolesti.

Umeće dobrog psihofarmakoterapijskog lečenja (lečenje lekovima) je istovremeno umeće postizanja najvećeg stepena efikasnosti, uz sprečavanje ili najbolju kontrolu neželjenih efekata.

Stručnjaci psihijatrijske i psihoterapijske ordinacije Pro Anima Centar primenjuju najsavremeniju farmakoterapiju, a cilj nam je da Vam sa najmanjim terapijskim dozama omogućimo najbolji terapijski efekat i što bolji kvalitet života.