gif
header image

ANA NAJMAN

psiholog, specijalista medicinske psihologije

Ana Najman poseduje višedecenijsko kliničko iskustvo u radu sa različitim psihosocijalnim i psihijatrijskim poremećajima, koje je sticala u Centru za socijalni rad, Specijalnoj zatvorskoj bolnici i Bolnici za psihijatriju KBC “Dr Dragiša Mišović -Dedinje”.
Edukovala se kod priznatih domaćih i svetskih forenzičara. Završila je edukacije iz Transakcione analize, Porodične edukacije i Sistemske porodične terapije bazičnog nivoa, što joj je omogućilo da u savetodavnom radu primenjuje sve elemente stečenih znanja i prakse u cilju dobrobiti za klijente i pacijente (partnerska, interpersonalna, roditeljska problematika i druge međuljudske relacije).

Više godina je vodila Savetovalište za roditelje, uporedo se angažujući kao sudski veštak u zemlji i inostranstvu.

Autor je više stručnih tekstova, voditelj i učesnik okruglih stolova na stručnim skupovima psihologa i multidisciplinarnim savetovanjima na različite teme iz prakse i teorije.

U psihijatrijskoj i psihoterapijskoj ordinaciji Pro Anima Centar aktivno se bavi psihodijagnostikom različitih psihijatrijskih poremećaja.
Stečenim znanjem i višedecenijskim iskustvom doprinela je osavremenjavanju direktivno savetodavnog pristupa klijentima, sa ciljem njihovog efikasnijeg rešavanja različitih sociopsiholoških  i psihijatrijskih problema življenja i funkcionisanja.
Forenzički aspekti razvoda, savetodavni rad kod regulisanja porodičnih odnosa tokom i posle razvoda predstavljaju posebni deo njenog aktuelnog savetodavnog rada u ovoj psihijatrijskoj i psihoterapijskoj ordinaciji.