gif
header image

ANĐELIJA LJUBIČIĆ

psiholog

Anđelija Ljubičić je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je završila klinički smer na kom je upisala i master studije. Član je Laboratorije za individualne razlike u okviru koje radi na istraživačkom projektu “Odlaganje gratifikacije kod dece”. Volontirala je u Udruženju Prostor koje radi sa korisnicima psihijatrijskih usluga, njihovom osnaživanju i destigmatizaciji.

U okviru ProAnima Centra bavi se psihološkom eksploracijom, psihološkom i psihodijagnostičkom procenom odraslih koristeći psihološke merne instrumente za procenu intelektualnih sposobnosti i kognitivnih kapaciteta i ličnosti.

Bavi se i psihološkim savetovanjem. U svom radu koristi integrativni pristup, oslanjajući se na različite teorijske pristupe i okvire u skladu sa konkretnim problemima i teškoćama. Primenjuje  relaksacione tehnike i tehnike zasnovane na punoj svesnosti (engl. Mindfulness) u cilju smanjenja teškoća povezanih sa anksioznošću. Primenjuje VRT (Virtual Reality Therapy) u cilju otklanjanja anksioznosti i posledičnih izbegavajućih ponašanja povezanih sa različitim životnim situacijama putem sistematske desenzitizacije u stvarnom životu i virtuelnoj realnosti.