gif
header image

DR JASMINKA JANKOVIĆ GAJIĆ

specijalista psihijatrije, psihoterapeut, grupni analitičar

Dr Jasminka Janković Gajić je psihijatar i psihoterapeut  sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom koje je radeći u Bolnici za psihijatriju  KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ u kontinuitetu usavršavala, kako kroz praksu, tako i kroz  edukacije, seminare i kongrese  u zemlji i inostranstvu. Prateći razvoj savremene psihijatrije, psihoterapije,  kao i psihosocijalne rehabilitacije uspešno je godinama  na mestu načelnika, vodila psihijatrijsku Dnevnu bolnicu, prateći i osavremenjujući  koncept psihijatrije u zajednici.

Kroz međusobnu saradnju,  Dr Janković-Gajić i Dr Šikanić, su svoje  znanje, kliničko iskustvo, ali i želju za napredovanjem i inovativnim načinom lečenja u psihijatriji pretočile u PRO ANIMA METOD.

Kroz edukacije u inostranstvu, ostvarile su blisku saradnju sa kolegama iz Amerike, Italije, Francuske, Španije, Danske. Kao rezultat ove saradnje, u Pro Anima Centru su prvi put u Srbiji primenile  specifičan način dijagnostikovanja vrste, intenziteta i terapijskog potencijala anksioznosti, a koristeći egzaktne metričke instrumente. Nastavak  usavršavanja i saradnje, doneo je u Centar i Srbiju uopšte, VRT (Virtual Reality Therapy-terapija u virtuelnoj realnosti), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), MIMT (Mindful Interbeing Mirror Therapy) kao efikasne tehnike u lečenju različitih psihijatrijskih poremećaja.

U saradnji sa danskim partnerom Mag Venture, Dr Šikanić i Dr Janković Gajić,  su se edukovale za primenu Transkranijalne Magnetne Stimulacije (TMS). Po završetku edukacije i  dobijanju svih međunarodnih sertifikata, počele su da primenjuju, u Pro Anima Centru,  novu, inovativnu metodu lečenja psihijatrijskih poremećaja koja kao svoj potencijal koristi magnetno polje.

Pored navedenih metoda u Centru se koriste i druge savremene, inovativne metode lečenja, koje odgovaraju zahtevima savremenog življenja, uz korišćenje i svih priznatih, efikasnih i dokazanih metoda koje su se koristile ranije.