gif
header image

DR JASMINKA JANKOVIĆ GAJIĆ

specijalista psihijatrije, psihoterapeut, grupni analitičar

Dr Jasminka Janković Gajić je psihijatar i psihoterapeut  sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom koje je radeći u Bolnici za psihijatriju  KBC „Dr Dragiša Mišović“ u kontinuitetu usavršavala, kako kroz praksu, tako i kroz  edukacije, seminare i kongrese  u zemlji i inostranstvu. Prateći razvoj savremene psihijatrije, psihoterapije,  kao i psihosocijalne rehabilitacije uspešno je godinama  na mestu načelnika, vodila psihijatrijsku Dnevnu bolnicu, prateći i osavremenjujući  koncept psihijatrije u zajednici.

Kroz medjusobnu saradnju,  Dr Janković-Gajić i Dr Šikanić, su svoje  znanje, kliničko iskustvo, ali i želju za napredovanjem i inovativnim načinima lečenja u psihijatriji pretočile u Pro Anima Centar-Centar za savremenu psihijatriju i psihoterapiju. U  Centar su pored svog psihijatrijskog i psihoterapijskog iskustva, unele  i nastojanje da se primene najnovije, inovativne, savremene i efikasne metode  lečenja u psihijatriji, a takođe i da se sačuvaju već dokazane i potvrđene metode lečenja.

Kroz edukacije u inostranstvu, ostvarile su blisku saradnju sa kolegama iz Amerike, Italije, Francuske, Španije, Danske. Kao rezultat ove saradnje, u Pro Anima Centru su prvi put u Srbiji primenile  specifičan način dijagnostikovanja vrste, intenziteta i terapijskog potencijala anksioznosti, a koristeći egzaktne metričke instrumente. Nastavak  usavršavanja i saradnje, doneo je u Centar i Srbiju uopste, VRT (Virtual Reality Therapy-terapija u virtuelnoj realnosti) kao efikasnu tehniku u lečenju razlicitih anksioznih stanja, pogotovo fobija.

U saradnji sa danskim partnerom Mag Venture, Dr Šikanić i Dr Janković Gajić, su se edukovale  za primenu Transkranijalne Magnetne Stimulacije (TMS). Po završetku edukacije i dobijanja svih međunarodnih sertifikata počele su da primenjuju, u Pro Anima Centru, novu, inovativnu metodu lečenja psihijatrijskih poremećaja koja kao svoj potencijal koristi magnetno polje.

Pored navedenih metoda u Centru se koriste i druge savremene, inovativne metode lečenja koje u značajnoj meri utiču na proces lečenja, i odgovaraju  zahtevima savremenog življenja, uz korišćenje i svih priznatih, efikasnih i dokazanih metoda lečenja koje su se koristile i ranije.

Dr Jasminka  Janković Gajić se u Pro Anima Centru, pored navedenog bavi dijagnostikom i lečenjem širokog spektra  psihijatrijskih poremecaja,  kao i psihoterapijom i psihosocijalnom rehabilitacijom. Na taj način, ulaže značajne napore kako bi svojim klijentima omogućila ne samo uklanjanje  ometajućih simptoma, vec i postizanje boljeg kvaliteta zivota, bolju efikasnost u ličnom, profesionalnom i socijalnom smislu, kao i uspešnije razrešavanje aktuelnih teškoća i životnih zadataka. Koordinator je tima za grupnu psihoterapiju   i rehabilitaciju, kao i Dnevnog Centra koji okuplja veći broj stručnjaka iz svojih oblasti.