gif
header image

DR KATARINA MAKSIMOVIĆ

specijalista psihijatrije

Dr Katarina Maksimović poseduje višegodišnje kliničko iskustvo u radu sa psihijatrijskim pacijentima, koje je stekla u Bolnici za psihijatriju KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”.

Dr Katarina Maksimović je u procesu edukacije iz oblasti RE&KBT (Racionalno-Emotivno Bihejvioralne Terapije) , završila je napredni nivo. Student je  završne godine doktorskih studija iz Neuronauka na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Učestvovala kao autor i koautor u više stručnih radova i tekstova iz oblasti anksioznih poremećaja, poremećaja  u vezi sa stresom kao i iz oblasti poremećaja rodnog identiteta.

Dr Katarina Maksimović se u okviru psihijatrijske i psihoterapijske ordinacije Pro Anima Centar bavi primenom najsavremenijih metoda u dijagnostici i lečenju različitih psihijatrijskih poremećaja (anksioznih poremećaja, poremećaja prilagođavanja, poremećaja koji su u vezi sa stresom i traumom, afektivnih poremećaja, bipolarnog afektivnog poremećaja, shizofrenije, psihotičnih poremećaja, demencije), kao i savetodavnom radu u prevazilaženju kriznih stanja i savladavanju teškoća svakodnevnog života.

U radu sa pacijentima i klijentima primenjuje različite terapijske modalitete – psihofarmakoterapiju, psihoterapiju, savetovanje i psihoedukaciju.