gif
header image

DR NATAŠA ŠIKANIĆ

specijalista psihijatrije, EMDR psihoterapeut

Dr Nataša Šikanić je psihijatar i psihoterapeut  sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom koje je radeći u Bolnici za psihijatriju  KBC „Dr Dragiša Mišovic“ sticala i  usavršavala, kako kroz praksu, tako i kroz  edukaciju, seminare i kongrese  u zemlji  i  inostranstvu. Usmeravanjem na polje  psihosomatske medicine, godinama je uspešno na mestu šefa, vodila Odsek za psihosomatiku i konsultativnu psihijatriju, doprinevši značajnom osavremenjivanju pristupa psihosomatskoj medicini, kao i povezivanju psihijatrije i razlicitih oblasti somatske medicine.

Kroz međusobnu saradnju,  Dr Janković-Gajić i Dr Šikanić, su svoje  znanje, kliničko iskustvo, ali i želju za napredovanjem i inovativnim načinom lečenja u psihijatriji pretočile u Pro Anima Centar-Centar za savremenu psihijatriju i psihoterapiju. U  Centar su pored svog psihijatrijskog i psihoterapijskog iskustva, prenele i nastojanje da  primene najnovije, inovativne i efikasne metode  lečenja u psihijatriji, a takođe, i da se sačuvaju već dokazane i proverene metode lečenja.

Kroz edukacije u inostranstvu, ostvarile su blisku saradnju sa kolegama iz Amerike, Italije, Francuske, Španije, Danske. Kao rezultat ove saradnje, u Pro Anima Centru su prvi put u Srbiji primenile  specifičan način dijagnostikovanja vrste, intenziteta i terapijskog potencijala anksioznosti, a koristeći egzaktne metričke instrumente. Nastavak  usavršavanja i saradnje, doneo je u Centar i Srbiju uopšte, VRT (Virtual Reality Therapy-terapija u virtuelnoj realnosti) kao efikasnu tehniku u lečenju različitih anksioznih stanja, pogotovo fobija.

U saradnji sa danskim partnerom Mag Venture, Dr Šikanić i Dr Janković Gajić,  su se edukovale za primenu Transkranijalne Magnetne Stimulacije (TMS). Po završetku edukacije i  dobijanju svih međunarodnih sertifikata, počele su da primenjuju, u Pro Anima Centru,  novu, inovativnu metodu lečenja psihijatrijskih poremećaja koja kao svoj potencijal koristi magnetno polje.

Pored navedenih metoda u Centru se koriste i druge savremene, inovativne metode lečenja, koje odgovaraju zahtevima savremenog življenja, uz korišćenje i svih priznatih, efikasnih i dokazanih metoda koje su se koristile ranije.

Dr  Šikanić se pored navedenog, u sklopu Pro Anima Centra bavi dijagnostikom i lečenjem širokog spektra  psihijatrijskih poremećaja, kao i psihoterapijom i lečenjem anksioznih stanja, somatizacije i psihosomatskih bolesti. Primenom najsavremenijih metoda,  pomaže obolelima u prilagođavanju na telesnu bolest i savladavanju psiholoških teškoca koje nastaju kao posledica telesnog oboljevanja, kako bi svojim klijentima omogućila ne samo uklanjanje  ometajućih simptoma, vec i postizanje boljeg kvaliteta života, bolju efikasnost u ličnom, profesionalnom i socijalnom smislu, kao i uspešnije razrešavanje aktuelnih teškoća i životnih zadataka. Koordinator je tima za anksiozna stanja i somatizaciju, kao i  psihosomatsku medicinu i rehabilitaciju. U lečenju ovih poremećaja primenjujemo holistički pristup u sagledavanju čoveka kroz jedinstvo duše i tela, okupljajući  stručnjake iz različitih oblasti psihijatrije i somatske medicine.