gif
header image

Dr sc. BILJANA ŠAULA-MAROJEVIĆ

specijalista medicinske psihologije

Dr sc. Biljana Šaula-Marojević poseduje više od dve i po decenije kliničkog iskustva u radu sa psihijatrijskim pacijentima, stečenim na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.

Dr sc. Biljana Šaula-Marojević je pored završene specijalizacije magistrirala i doktorirala na temama odnosa ličnosti i mentalnih poremećaja. Završila je uvodne kurseve iz porodične i grupne analitičke psihoterapije, kao i brojne specijalizovane kurseve za primenu savremenih psihodijagnostičkih metoda i tehnika. Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova iz oblasti psihološke procene, psihologije ličnosti  i psihopatologije mladih.

Dr sc. Biljana Šaula-Marojević se u psihijatrijskoj i psihoterapijskoj ordinaciji Pro Anima Centar bavi  psihološkom i psihodijagnostičkom procenom adolescenata i odraslih osoba primenom najsavremenijih  metoda i instrumenata. Ispitivanja koje obavlja  mogu uključivati: procenu intelektualnih sposobnosti, kognitivnih oštećenja, ličnosti, procenu tipa, težine i dinamike psiholoških problema i psihičkih poremećaja, procenu potencijala za psihoterapiju,   procenu obrazovnih i profesionalnih potencijala i  preferencija. Ispitivanje se obavlja detaljnim intervjuom sa klijentom ili pacijentom (po potrebi i članom/članovima porodice) i primenom savremenih psiholoških mernih instrumenata (testova i tehnika). Procenu obavlja u različite svrhe: radi utvrđivanja dijagnoze i kreiranja plana lečenja i terapije; praćenja efekata lečenja i terapije; radi procene i kategorizacije radne sposobnosti; radi utvrđivanja prava na novčanu nadoknadu za tuđu negu i pomoć, u cilju profesionalne orijentacije. U okviru Centra, dr sc. Biljana Šaula-Marojević bavi se i psihološkim savetovanjem i psihoedukacijom pojedinaca, parova, porodica i roditelja adolescenata.