gif
header image

ELVIRA PAVLOVIĆ

front desk menadžer

U okviru Pro Anima centra, Elvira obavlja administrativne poslove i zadužena je za svakodnevno funkcionisanje ordinacije.
Ima višegodišnje iskustvo na menadžerskim pozicijama u internacionalnim kompanijama, bavila se poslovima selekcije i obuke timova u oblasti prodaje i marketinga.

Usmerena da vaš dolazak u Centar učini sto prijatnijim, Elvira se konstantno usavršava i stiče nova znanja koja svakodnevno primenjuje.