gif
header image

SAŠA TOSKIĆ

psiholog, edukovani grupni analitičar

Saša Toskić poseduje višegodišnje psihoterapijsko iskustvo u individualnom i grupnom radu sa klijentima, posebno u vođenju psihoterapijskih grupa (malih analitičkih grupa, primenjenih grupa i grupa podrške za psihotične osobe). U radu se oslanja na osnovne psihoanalitičke principe prilagođavajući njihovu primenu svakom klijentu.

U sklopu individualne i grupne analize, koje primenjuje u Pro Anima Centru, poseduje izuzetnu efikasnost u tretmanu širokog polja psihičkih problema kao što su problemi u interpersonalnom funkcionisanju, povučenost, stidljivost, usamljenost, strah od straha, strah od autoriteta, nemogućnost da se deli, zavisnost, kompetitivnost. Saša primenjuje psihoterapijske metode i u lečenju problema kao što su depresija, anksioznost, psihosomatski poremećaji, poremećaji ponašanja pa čak i u lečenju ozbiljnih psihičkih poremećaja kao što su psihoze.

Saša Toskić se u okviru psihijatrijske i psihoterapijske ordinacije Pro Anima Centar bavi individualnom i grupnom psihoterapijom. U okviru grupne psihoterapije vodi male analitičke grupe, sa ambicioznim terapijskim ciljevima pomoći klijentima u savladavanju svih životnih teškoća, podizanja nivoa funkcionalnosti, i dostizanja sveukupnog blagostanja. Takodđe, vodi psihorehabilitacione i psihoedukativne grupe podrške za psihotične pacijente.

Pridruženi je član Društva grupnih analitičara Beograd (DGAB)