gif
header image

SVETLANA NIKOLIĆ

viši fizioterapeut, relaksacioni terapeut

Svetlana Nikolić kao viši fizioterapeut poseduje višegodišnje kliničko iskustvo u primeni brojnih fizioterapijskih i relaksacionih tehnika. Posebno se specijalizovala za različite modalitete relaksacione terapije. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa klijentima.

Terapeut Svetlana Nikolić  koristi relaksacione tehnike kao nezavistan entitet, posebno u prevazilaženju stresogenih i frustrativnih situacija i prevenciji psihijatrijskih poremećaja, a takođe i u sklopu psihijatrijsko/psihološkog tretmana kada se ukaže potreba za nekom od relaksacionih terapijskih tehnika lečenja.

U svom radu u psihijatrijskoj i psihoterapijskoj ordinaciji Pro Anima Centar, primenjuje brojne metode relaksacione terapije, posebno autogeni trening, manuelne tehnike, ajurvedu.