gif
header image

VESNA VASILJEV

medicinska sestra

Vesna Vasiljev, medicinska sestra sa dvadesetpetogodišnjim iskustvom rada u psihijatriji,  više godina nadzorna, a nakon toga glavna sestra  Dnevne Bolnice, stekla je veliko iskustvo za primenu svih oblika najsavremenije farmakoterapije i aplikaciju novih parenteralnih oblika, dugodelujućih (depo) atipičnih antipsihotika.

Nakon edukacije, aktivno je radila kao  ko-terapeut u terapijskim grupama, dok se kao terapeut kontinuirano bavila psihosocijalnom rehabilitacijom psihotičnih pacijenata, pružanjem pomoći u savladavanju socijalnih veština i preuzimanju aktivnosti svakodnevnog života. Sva ova znanja, obogaćena dragocenim iskustvom,  primenjuje  u okviru psihijatrijske i psihoterapijske ordinacije Pro Anima Centar.